5 gode råd til, hvordan du gør dine regnskabstal klar til banken 👀
Hvordan banken anskuer dine tal?
Banken er ofte i alle virksomhedshenseender en meget vigtig spiller. Banken er virksomhedens trofaste partner i forhold til etablering af nuværende likviditetsberedskab, og det fremadrettede likviditetsberedskab, som oftest er en nødvendighed til at opnå vækst.
Udover, at banken har ”nøglen” til likviditetsberedskabet, så stiller banken sin platform til rådighed, således virksomhederne kan betale og få betaling for sine varer/services.
Bankerne anskuer ofte en virksomhedstal ud fra noget kendt og strukturerede information. Derfor skal man som virksomhed forsøge at tilpasse sin rapportering til banken, således banken nemt og bekvemt kan forstå og anvende de fremlagte regnskabstal. Det handler om at fremvise det værdiskabende information, som tilfredsstiller banken. Bankerne analyserer ofte tallene op imod gældende krav og/eller lovgivning, hvilket er helt naturligt og forståeligt, da bankerne i mange henseender ser en forskelligartet fremstilling fra virksomhed til virksomhed. Derfor skal man som virksomhed være bevidst om, at banken rent faktisk forholder sig ret analytisk til det man fremlægger for dem. I øvrigt er bankerne forkæmpere for proaktive og informative virksomheder, som løbende tilfredsstiller deres informationsniveau.
 
Hvorfor banken er så interesseret i en løbende og informativ dialog omkring regnskabstallene?
Bankerne er blevet underlagt skrappere og strengere krav fra myndighederne i forhold til at gennemgå deres kunders engagementer, og derfor skal man som virksomhed være et skridt foran for såvidt angår informationsstrømmen til banken.
Det giver troværdighed og kreditværdighed, at prioritere en informativ dialog med sin bank! Det er utvivlsomt en ret overset proces for mange virksomhedsejere.
 

5 gode råd til rapporteringen

1. Simpelhed er en dyd
Simpel rapportering og fremstilling af sine regnskabstal er en dyd. Det handler om at få ”kogt” tallene ned til et minimum, således banken nemt kan forholde sig til virksomhedens fremstilling og ikke mindst performance.
Et klart ”no-go” for bankerne er ofte en fremsendt saldobalance, som rent informativt er en bundskraber. Den er for det første alt for lang, indeholder alt for mange ”ligegyldige” og ”detaljerede” småkonti, som alene forstyrrer præsentationen. Gør din virksomheds rapportering simpel og præsenter den informativt.
2. Struktur, struktur og atter struktur
Det handler om at levere en struktureret fremstilling til banken. Det gør man ved at levere det samme rapportering fra måned til måned, og gerne med de/den vigtigste Key Performance Indikator, således banken nemt kan anskue regnskabstallene fra måned til måned. Desuden vil det være fornuftigt, at man i sin rapportering til banken ”læner” sig op ad regnskabslovgivningens krav til præsentation, således banken nemt kan forholde sig til den løbende rapportering, og samtidig se sammenhængen til årsregnskabet når det skal præsenteres i banken. Hold den samme struktur – og banken vil elske dig for det!
3. Vær konsekvent og informativ
Præsenter regnskabstallene konsekvent, og med fokus på det informative. Hermed sagt; man skal ikke præsentere alverdens forskellige tal, hvis de ikke er væsentlige eller siger noget om virksomhedens performance. Tag udgangspunkt i en eller to siders informativ rapportering med evt. en automatisk dannet rapport fra Convecto.
Det vil vise enorm høj professionalisme, men samtidig højne informationsniveauet og afledt skabe indsigt som bankerne vil sætte pris på.
4. Sæt ord på tallene
Tal siger ikke meget uden en verbal forklaring. Sæt derfor nogle ord på den realiserede performance og de forventninger der er til performance fremadrettet. Bankerne sidder i samme båd som virksomhederne, og ønsker blot at hjælpe til bedre vilkår for vækst. De virksomheder, som kan sætte ord på realiseret performance og fremtidige forventninger, de vil uden tvivl få en bedre behandling, og afledt bedre vilkår i form af mere fordelagtige renter og vilkår.
5. Ansku fremtiden og lever i samme format og samme tid
Se ud i horisonten, og vær transparent overfor banken. Nedskriv en proces, som vær måned tager ”hånd” om at skulle levere regnskabstal til banken i samme format, og med samme frekvens. De virksomheder, der integrerer dette som en normal arbejdsproces, de vil ikke blot opleve et bedre bankforhold, men de vil også opleve en endnu bedre indsigt i egen virksomhedens performance.

 

Gør din virksomhed mere digital og transparent for banken
Følg ovenstående tips, og vær en af de virksomheder, som rykker ved normerne for levering af regnskabstal til banken.
Convecto kan hjælpe dig med at have dine regnskabstal præsenteret i realtid, og derforuden levere en standardiseret rapport til banken måned-efter-måned. Brug Convecto, og højn din professionelle tilgang til det at drive en seriøs forretning.
Hold dig opdateret. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:
Få økonomisk overblik allerede i dag